آدم خواری؛ شکار انسان

آدم خواری؛ شکار انسان - 4

بررسی یک زیست شناس به نام گوردون از زندگی شیرها در مناطق مختلف آفریقا که مواردی از حمله و شکار انسان را داشته اند.

آدم خواری؛ شکار انسان - 4

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها