• نحوه نمایش:
  • چه جوری؟

    مجموعه مستند چه جوری؟به آموزش مهارتهای مختلف زندگی به مخاطب برای انتخابدرست در وقت مواجهه می پردازد. جمعه ها ساعت 18

  • پنجه های کارآمد

    با توجه به بیکاری طیف وسیعی از جوانان، در این مستند به آموزش و مهارت آموزی و کسب تخصصی در زمینه های مورد علاقه شان در غالب کارآفرینی پرداخته می شود و راهکارهایی در این زمینه بویژه از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای ایجاد مشاغل پایدار و سودآور فراهم می شود. هر هفته دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تکرار روز بعد ساعت 3 و 8

  • پنجه های کارآمد - سری دوم

    با توجه به بیکاری طیف وسیعی از جوانان، در این مستند به آموزش و مهارت آموزی و کسب تخصصی در زمینه های مورد علاقه شان در غالب کارآفرینی پرداخته می شود و راهکارهایی در این زمینه بویژه از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای ایجاد مشاغل پایدار و سودآور فراهم می شود. سه شنبه ها ساعت 19:30 تکرار روز بعد ساعت 13:30

>> > 1 < <<