• نحوه نمایش:
  • زندگی به سبک بازماندگان نخستین

    این مجموعه برنامه به ماجراجویی های هیزن ادل و زندگی به سبک قبایل بدوی در نقاط دورافتاده می پردازد. جمعه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 7:00 و 13:30

  • جشنواره فیلم کوتاه

    همراه با شبکه مستند و برنامه فیلم کوتاه بیننده ویژه برنامه جشنواره فیلم کوتاه باشید. در این سلسله برنامه فیلم های کوتاه شرکت کنندگان به نمایش درمی آید و برندگان این جشنواره معرفی می شوند.

>> > 1 < <<