• نحوه نمایش:
 • تحفه زمین

  این مجموعه مستند به تولید محصولات کشاورزی و باغداری در استان آذربایجان شرقی می پردازد. روزهای زوج ساعت 19 تکرار روز بعد ساعت 8

 • روزگار بیم و امید

  مجموعه مستند روزگار بیم و امید کاری از احمد جان میرزاییبا رویکرد تولید و اشتغال، در باب مشکلات کارخانهها، ورشکستگی و احیای دوباره شان ساخته شده است. از شنبه تا چهارشنبهساعت 17:30 تکرار روز بعد ساعت 13:30

 • گاومیش حیوان نجیبی است

  این مستند مشکلات گاومیش داران در روستای گاومیش آباد استان خوزستان را به تصویر می کشد. دوشنبه 1 شهریور ساعت 20:30

 • زخم اروند

  مستند زخم اروندبه مشکلات آبی منطقه اروند کنار پرداخته و مدیریت منابعو توزیع آب را بهچالش کشیده است. سه شنبه 20 مهر ساعت 21:30 تکرار روز بعد ساعت 12:30

 • پریزاد (2)

  آشنایی با خانم کشور جعفری که به کار بافت یک نوع زیرانداز به نام گلیج در دهستان چاشم در شمال استان سمنان اشتغال دارد. یک شنبه 25 مهر ساعت 21:30 تکرار روز بعد ساعت 10:30

 • آن سوی مه

  این برنامه روایتی از اقتصاد دولتی و خصوصی و تجربه های موفق در اداره اقتصاد خصوصی است.

 • فصل گل

  مستند فصل گل به معرفی شهر میمند در استان فارس و گلاب گیری در این شهر می پردازد. پنج شنبه 27 آبان ساعت 17:30

 • بمب ساعتی

  این برنامه به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی کشور و تنها راه عبور از این بحران بزرگ می پردازد. پنج شنبه 16 دی ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 15

 • شترمرغ

  این برنامه به پرورش شترمرغ در روستای اکبرآباد و شیرمرغ و معرفی مزایا و فرصت های این صنعت می پردازد. یک شنبه 8 اسفند ساعت 19:30 تکرار روز بعد ساعت 12:30

 • ف - الف

  این برنامه به بررسی کارشناسانه سقوط اقتصادی در ایران در پی رانت و فساد می پردازد.

 • دریاچه امید

  این مستند به معرفی عطا تازیک اهل مریوان می پردازد که کولبری را کنار گذاشته و در دریاچه زریوار مشغول پرورش ماهی است. چهارشنبه 29 تیر ساعت 19 تکرار روز بعد ساعت 12:45

 • چهار چرخ

  مجموعه مستند چهار چرخ با نگاهی انتقادی به خودروسازی در ایران نگاهی به اتفاقاتی دارد که طی سالهای اخیر در این صنعت پربحث رقم خورده است.

>> > 1 2 < <<