صدا و سیما به عنوان رسانه‌ی رسمی کشور ناگزیر است خود را با عالی ترین سطح فناوری و روش‌های نوین ضبط صدا و تصویر در برنامه سازی همگام سازد.

در این راستا شبکه‌ی مستند سیما به عنوان اولین شبکه‌ی اچ دی ایران و هویتی که در مسیر ثبت و نمایش هر چه دقیق تر واقعیات مستند در زمینه های گوناگون از جمله حیات وحش و جهانگردی، مستندهای اجتماعی و سیاسی، ریلیتی شو و مستندهای سینمایی و دیگر گونه های مستند دارد برای حفظ کیفیت آثار دست به تهیه‌ی فهرستی از بهترین دوربین های موجود مطابق با استاندارد های پخش این شبکه زده است.

لازم بذکر است استفاده از دوربین‌ های حایز این ویژگی‌ها یا فراتر، مانند دوربین های ARRI – Fuji Film – JVC  و سایر برندها که در این فهرست مرقوم نشده است نیز مورد پذیرش است.

در صورتی که توان ضبط تصویر با یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد:

مستندهای رده الف و ب 4K/UHD 422 10Bit
مستندهای رده ج و د Full HD/1080 422 10 Bit

4k یا 1080p بودن ضبط و خروجی مستند در جلسات پیش تولید و ساخت و توسط گروه تولید شبکه‌ی مستند و تهیه کننده‌ی اثر تصمیم گیری می‌شود.

این فهرست نیز با توجه به تحولات ساخت دوربین ها در آینده، به روز رسانی می‌شود.

دانلود جدول

مشخصات فنی تصویر(FHD) 

  Media 

 Format

  Frame 

    Rate

 Scan Type

     Frame 

  Type

 Resolution

 Scale

 Bit Rate

 Color 

 Space

   Bit 

 Depth

 

 MXF 

 

 25 FPS

 Progressive

Intra

      Frame

      (I-Frame)

 1920 x 1080

 16:9

 

35 Mb/s

 

 4.2.2

 10 Bit

مشخصات فنی خروجی برنامه برای ارسال به پخش و ذخیره در آرشیو 

 Media

 Container

    Codec

Resolution

 Scale

Frame Type  & Rate

Color       Space

 Audio

       Full HD

(پخش) 

    MXF OP-1a

 

MXF

(Bitrate  35Mb/s)

1920

 X

 1080

 16:9

Progressive

 25     FPS

 4.2.2

 Stereo

 PCM

 48KHZ

 24bit

 

 UHD

   (آرشیو) برای

تولیدات  

    رده 

   الف و ب

    MXF OP-1a

 

XAVC QFHD Long GOP

(Bitrate  200Mb/s)

 

XAVC QFHD Intra Class300 HLG

(Bitrate  500Mb/s)

 

3840 

X

2160

 16:9

Progressive  50 FPS

  4.2.2

With

10 Bit

  Depth

 Or HLG

 Stereo

 PCM

 48KHZ

 24bit

Full HD

    (آرشیو) برای

تولیدات رده

ج و د 

    MXF OP-1a

XAVC HD Long GOP

(Bitrate  50Mb/s)

1920

 X

 1080

 16:9

Progressive  25 FPS

  4.2.2

With

10 Bit

  Depth

 Stereo

 PCM

 48KHZ

 24bit

گرافیک استایل شبکه مستند با سایز Full HD

دانلود گرافیک استایل با فرمت PNG

پریست خروجی شبکه مستند سیما در نرم افزارهای ادیوس، پریمیر و داوینچی ریزالو

دانلود فایلهای پریست

فرم خلاصه طرح پیشنهادی تولیدی

دانلود فرم خلاصه طرح پیشنهادی تولیدی

دوربین های مورد تایید

دانلود دوربین های مورد تایید

VENICE I & II

 • XAVC-I 4:4:4 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160p at 50 fps [Up to 245 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, Sony S-Log 3, X-OCN

PMW-F55

 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 300 Mb/s VBR]
 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 100 Mb/s VBR]
 • Gamma Sony S-Log 2

PMW-FX9

 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3

PMW-FX6

 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC-L 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 223 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone , Sony S-Log 3

PXW-FS7 & PXW-FS7 II

 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 185 Mb/s VBR]
 • Gamma Sony S-LOG3, Sony S-LOG2

Sony FX3

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50.00/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

Sony fx30

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/200 fps [Up to 185 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3

SONY A7S III

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

SONY A7 IV

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

SONY A7R V

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

SONY ZV-E1

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 185 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, Sony S-Log 3, Sony S-Log 2

SONY a6700

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3

PXW-Z280

 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma S-Log 3

CANON EOS C70

 • XF-AVC 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [UP to 600 Mb/s VBR]
 • XF-AVC 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • Gamma Canon Log 2, Canon Log 3, HDR-HLG, HDR-PQ, Wide DR

CANON EOS R5C

 • XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 810 Mb/s VBR]
 • XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 310 Mb/s VBR]
 • Gamma Canon Log 3, HDR-HLG, HDR-PQ, Rec2020

CANON C300 II

 • XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 410 Mb/s VBR]
 • XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 410 Mb/s VBR]
 • Gamma Canon Log 3, Log 2, Log and Wide DR Gamma

CANON R6 II

 • H.264/H.265/MPEG-4 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 [Up to 340 Mb/s]
 • H.264/H.265/MPEG-4 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080 50/100/150 fps [Up to 270 Mb/s]
 • Gamma Canon Log 3, HDR-PQ

CANON XF 605

 • XF-AVC/4.2.2 10-Bit 3840x2160 at 50 [up to 410 Mbps]
 • Gamma Canon Log 3, HDR

URSA MINI PRO G2

 • ProRes XQ 4:4:4 12-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 312.5 MB/s VBR]
 • ProRes XQ 4:4:4 12-Bit 1920 x 1080 at 50/100/150/200 fps [Up to 62.5 MB/s VBR]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 110 MB/s VBR]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 27.5 MB/s VBR]
 • Blackmagic RAW 12-Bit 3840 x 2160 at 50/100/150 fps [Up to 191MB/s VBR]
 • Blackmagic RAW 12-Bit 1920 x 1080 at 50/100/150/200 fps [Up to 49MB/s VBR]
 • Gamma film

URSA MINI PRO 12K

 • Blackmagic RAW 12-Bit 3840 x 2160 at 50/100/150 fps [Up to 268 MB/s VBR]
 • Gamma film

POCKET CINEMA 4K

 • Blackmagic RAW 12-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 127 MB/s]
 • Blackmagic RAW 12-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 49 MB/s]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 110 MB/s]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 27.5 MB/s]
 • Gamma film

POCKET CINEMA 6K,
POCKET CINEMA 6K PRO &
POCKET CINEMA 6K G2

 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 110 MB/s VBR]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 27.5 MB/s VBR]
 • Blackmagic RAW 12-Bit 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 177 MB/s]
 • Gamma film

NIKON Z9 & Z8

 • ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR, N-LOG

RED KOMODO

 • ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 280 MB/s VBR]
 • REDCODE RAW 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 280 MB/s VBR]

RED KOMODO X

 • ProRes 4444XQ 4:4:4 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 560 MB/s VBR]
 • ProRes 4444 4:4:4 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 560 MB/s]
 • ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 at 50/100 fps [Up to 560 MB/s VBR]
 • REDCODE RAWREDCODE HQ/REDCODE LQ/REDCODE MQ 4096 x 2160 at 50/100 fps [Up to 560 MB/s VBR]

GH5S

 • MOV 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 400 Mb/s VBR]
 • MOV 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150 fps [Up to 200 Mb/s VBR]
 • Gamma V-LOG , HLG

Panasonic G9 ll

 • H.264 ALL-Intra/H.265 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100/120 fps [Up to 600 Mb/s]
 • H.264 ALL-Intra/H.265 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080 50100/120/200/240/300 fps [Up to 400 Mb/s]
 • ProRes 422/ProRes 422 HQ 1920 x 1080 at 50fps [Up to 454 Mb/s]
 • Gamma HDR-HLG, V-Gamut, V-Log

Panasonic S5 ll

 • MOV/H264 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50fps [Up to 200 Mb/s]
 • MOV/H264 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080 at 50/100 fps [Up to 150 Mb/s]
 • Gamma V-Gamut, V-Log

Panasonic S5 ll X

 • H.264/H.265/MOV 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50fps [Up to 200 Mb/s]
 • H.264/H.265/MOV 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080 at 50/100 fps [Up to 150 Mb/s]
 • Gamma V-Gamut, V-Log

DJI MINI 3 PRO

 • MOV/ 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [150 Mb/s]
 • Gamma D-CineLike

DJI AIR 2S

 • MOV 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [150 Mb/s]
 • Gamma D-CineLike

DJI MAVIC 3 PRO

 • MOV/Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [Up to 3772 Mb/s]
 • MOV/Apple ProRes 422 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [Up to 2514 Mb/s]
 • MOV/Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 1920×1080 at 50/100 fps
 • Gamma D-LOG/HLG/D-LOG M

DJI MAVIC 3 CLASSIC

 • MOV 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [200 Mb/s]
 • Gamma D-LOG/HLG/D-LOG M

DJI MAVIC 2 PRO

 • MOV 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [100 Mb/s]
 • Gamma D-LOG/HLG/D-LOG M

DJI INSPIRE 2 With ZENMUSE X5S

 • Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [900 Mb/s]
 • Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [2.0 Gb/s]

DJI INSPIRE 2 With ZENMUSE X7

 • Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [906.9 Mb/s]
 • Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [2.8 Gb/s]
 • Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 1920×1080 at 50 fps [448.7 Mb/s]
 • Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 1920×1080 at 50 fps [1.2 Gb/s]
 • Gamma D-LOG

GoPro Hero 11,12 Black

 • HEVC 4:2:2 10-Bit 5312×2988 at 50 fps [120 Mb/s]
 • Gamma 10-bit color, Rec2020, Flat Gamma

Osmo Action 3,4

 • HEVC 4:2:2 10-Bit 3840x2160 at 50/100 fps [130 Mb/s]
 • Gamma D-Cine like

iPhone 15 Pro / Pro Max

 • Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [675 Mb/s]
 • Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [2.7 Gb/s]
 • Gamma Apple Log, Rec2020, HDR, HLG, DOLBY VISION


استفاده از دوربین تلفن همراه (iPhone 15 Pro/ProMax با رزولوشن4K) با توجه به محدودیت در عمق میدان و فواصل کانونی فقط در شرایط و سوژه های خاص و با موافقت گروه تولید شبکه‌ی مستند امکان پذیر می‌باشد.