بمب ساعتی

بمب ساعتی

این برنامه به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی کشور و تنها راه عبور از این بحران بزرگ می پردازد.

پنج شنبه 16 دی ساعت 20

تکرار روز بعد ساعت 15

مشاهده همه قسمت ها

>> > 1 < << 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها