• نحوه نمایش:
  • شیخ المجاهدین

    این مستند به معرفی هادی العامری فرمانده بزرگ عراقی و حشد الشعبی می پردازد.

  • آب آوای زندگی

    این مجموعه مستند طرح تامین آب شرب سالم به روستاهای استان اسلام را روایت می کند. تهیه کننده و کارگردان : مالک عزیزی

  • 13-59

    « دفاع مقدس » هشت ساله ملت ایران، ابعاد و جوانب گوناگونی دارد که پرداختن به هر کدام از این ویژگی ها، نیاز به بررسی و مداقه فراوان دارد. مجموعه مستند « 59-13 » به شرح و توضیح این فعالیت ها می پردازد. تهیه کننده : مجتبی احسانی و هاشم مسعودی - کارگردان : محمدصادق رمضانی مقدم

>> > ... 81 82 83 84 < <<