جهان هستی چگونه کار می کند

جهان هستی چگونه کار می کند

این مجموعه علمی به تحقیقات و بررسی های دانشمندان درباره امکان وجود حیات در سایر نقاط منظومه شمسی اختصاص دارد.

دوشنبه ها ساعت 16

تکرار روز بعد ساعت 11

جهان هستی چگونه کار می کند

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها