زمانی برای کشتن

زمانی برای کشتن - 9

کلید حل سخت ترین قتل ها در آخرین ساعات زندگی یک قربانی نهفته است. در هر قسمت یک ساعته مجموعه « زمانی برای کشتن » بازرسان مصمم باید وقایع را در طول این پنجره حیاتی کنار هم بگذارند تا خط زمانی را بازسازی کنند، دلیل انگیزه را پیدا کنند و در نهایت به قاتل نزدیک شوند.

زمانی برای کشتن - 9

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها