چگونه اتفاق افتاد

چگونه اتفاق افتاد - پرومتئوس

این مجموعه از اکتشافات حوزه پزشکی و درمان تا اختراعات بشر از پرواز و موتور و همچنین تاریخ سینما را روایت می کند.

تاثیر داروهای آرام بخش بر تولد کودکان معلول

چگونه اتفاق افتاد - پرومتئوس

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها