گفتگو با انقلاب

گفتگو با انقلاب _ تصویر گران

در این قسمت از برنامه گفتگو با انقلاب شاهد مصاحبه های شنیدی با تعدادی از مستند سازان دوران انقلاب اسلامی از جمله آقایان حسین ترابی، کریم دوامی و حسین یمینی نژاد خواهید بود که گریزی است بر خاطرات جالب توجه ایشان.

گفتگو با انقلاب _ تصویر گران

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها