• نحوه نمایش:
 • مجتهد لاری

  مجتهد لاری روایت زندگی آیتالله سید عبدالحسین موسوی لاری است که پس از تحصیل در نجف، به لار میآید و برای مبارزه با ظلم و استبداد در دوران مشروطه، قیامی را رهبری میکند.

 • فیضیه تهران

  فیضیه تهران مستندی درباره تاریخچه ۲۰۰ ساله حوزه علمیه فخریه مروی تهران است و به بررسی جریان شناسی حوادث حوزه مروی از ابتدا تا کنون میپردازد. شنبه 31 مرداد ساعت 22

 • چگونه اتفاق افتاد

  این مجموعه از اکتشافات حوزه پزشکی و درمان تا اختراعات بشر از پرواز و موتور و همچنین تاریخ سینما را روایت می کند. دوشنبهها ساعت 22 تکرارروز بعد ساعت 15 و جمعهها ساعت 16

 • عشق به سبک دیکتاتور

  زندگی خانم لامپسوس معشوقه صدام حسین و روایت زندگی وحشتناک او

 • چیزهایی که زمان با خود برد

  معرفی حافظ اصفهانی دانشمند و مخترع قرن 10 و 11 هجری و آشنایی با کارهای او

 • پوریم

  واکاوی جشن پوریم یهودیان و مستندات تاریخی و صحت و سقم آن و اهداف رژیم صهیونیستی از تحریف این روایت تاریخی

 • مردی با کیف قرمز

  پس از جنگ جهانی اول، دولت آلمان بهخاطر پرداخت غرامت، دچار مشکلات اقتصادی میشود ولی با مدیریت پرفسور یالمار شاخت این بحران در آلمان رفع میشود. با گذشت چندسال، نهضت ملیشدن نفت در ایران به وقوع میپیوندد و دکتر محمد مصدق، شاخت را به ایران دعوت میکند تا از کمکها و مشاورههای او استفاده کند ولی کودتای ۲۸ مرداد مانع از انجام این اتفاق میشود.

 • مافیای بمب افکن

  این مستند آرشیوی، به بررسی حملات گسترده آمریکا در عرض شش ماه در دوران جنگ جهانی دوم که منجر به کشته شدن حدود نیم تا یک میلیون نفر شد، می پردازد. سه شنبه 15 خرداد ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15 و جمعه 18 خرداد ساعت 16

>> > 1 2 3 < <<