• نحوه نمایش:
 • پاقلات

  این برنامهروایت چند دوستدار محیط زیست است که در استان فارس و روستای پاقلات که در راستای حفظ محیط زیست تلاش می کنند. سه شنبه 30 شهریور ساعت 21:30 تکرار روز بعد ساعت 15

 • ترنج - ناشنوایان

  مجموعه ترنج با موضوع فرهنگ و تاریخ خوراک در ایران روایتی از سنتهای غذایی در مناطق مختلف کشور است.

 • گل فشان

  در این مستند از گل فشان نفتلیجه و گل فشان قارنی یاریق که در زبان محلی به معنای نامیده میشود، در منطقه گمیش تپه واقع شدهاند. گل فشان گوبک لیجه به معنای ناف کوچک در منطقه صفر مرزی با کشور ترکمنستان و گل فشان اینچه در شمال منطقه آققلا یکی از جاذبههای منحصربهفرد زمینگردشگری ایران قرار دارند، سخن گفته میشود. پنج شنبه 13 آبان ساعت 17

 • اروپا از بالا

  مجموعه مستند اروپا از بالا با استفاده از تصاویر هوایی فصل های مختلف را در قاره اروپا به تصویر می کشد. جمعه ها ساعت 23

 • میراث کهن

  این مجموعه مستند به معرفی جاذبه ها و ابنیه تاریخی شهرهای مختلف در استان اصفهان می پردازد. پنج شنبه ها ساعت 18 تکرار روز بعد ساعت 13:30

 • ماسنان

  این برنامه به معرفی روستای ماسنان در استان خراسان جنوبی می پردازد.

>> > 1 2 < <<