بازبینی ترور جان اف کندی؛ نگاهی در آینه

بازبینی ترور جان اف کندی؛ نگاهی در آینه

مستند « بازبینی ترور جان اف کندی؛ نگاهی در آینه » به ابهامات ترور جان اف کندی با استفاده از اسناد منتشر شده بعد از 50 سال پاسخ می دهد.

پنج شنبه ها ساعت 21

تکرار روز بعد ساعت 9

بازبینی ترور جان اف کندی؛ نگاهی در آینه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها