باشگل

باشگل

مستند باشگل ساخته رامین احمدی با نگاهی به شرایط منطقه حفاظت شده باشگل و شرایط زیستی موجودات زنده آن منطقه شامل قوچ و میش، گراز ، آهو ، پرندگان شکاری، کفتار و خزندگان ، به شرایط رویارویی با مسائل زیست محیطی در تعامل با انسان می پردازد.

جمعه 1 تیر ساعت 22

مشاهده همه قسمت ها

>> > 1 < << 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها