شکارچیان مرگ آفرین

شکارچیان مرگ آفرین

قانون طبیعت این است که یا شکار می کنید و یا شکار می شوید و گریزی از این قانون نیست. نبرد بین شکار و شکارچی اغلب مرگ آفرین است.

پنج شنبه ها ساعت 23

تکرار روز بعد ساعت 14

شکارچیان مرگ آفرین

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها