تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران _ 285 _ جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 24 - 71

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 24 در شهریور 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

تاریخ شفاهی ایران _ 285 _ جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 24 - 71

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها