• نحوه نمایش:
حیوانات مجهز به دوربین

حیوانات مجهز به دوربین

مستند حیوانات دوربین دار در مورد حیواناتی است که گوردون بوچانان مستندساز و فیلم ساز مشهور دوربینی را روی سرشان قرار داده است تا برای اولین بار زندگی برخی از جذاب ترین گونه های سیاره زمین را مورد بررسی قرار دهد.

  • حیوانات مجهز به دوربین

    مستند حیوانات دوربین دار در مورد حیواناتی است که گوردون بوچانان مستندساز و فیلم ساز مشهور دوربینی را روی سرشان قرار داده است تا برای اولین بار زندگی برخی از جذاب ترین گونه های سیاره زمین را مورد بررسی قرار دهد.

>> > 1 < <<