• نحوه نمایش:
گنجینه - سری دوم

گنجینه - سری دوم

"سری جدید مجموعه مستند گنجینه" مستندهای برگزیده دهه های ??، ?? و ?? از مستندسازان برتر ایران با همکاری با مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند. برخی از این مستندها تا به حال از تلویزیون پخش نشده اند و در قالب برنامه «گنجینه» با اجرای پریوش نظریه برای نخستین بار روی آنتن می روند. بخش ابتدایی هر قسمت از برنامه مربوط به معرفی کوتاهی درباره آثار و مستندسازان است و این بخش هر بار در یکی از کافه کتاب های شهر تهران ضبط می شود.

>> > 1 < <<