• نحوه نمایش:
رودخانه لیان

رودخانه لیان

داستان مستند «رودخانه لیان» درباره دو رودخانه مهم «حله» و «مند» است که وارد استان بوشهر می شوند و در نهایت به خلیج فارس می ریزند. در این مسیر زندگی حیات وحش، پوشش گیاهی، میراث طبیعی و تاریخی حاشیه این دو رود با روایتی متفاوت به تصویر کشیده شده است...

>> > 1 < <<