• نحوه نمایش:
سیاره ماقبل تاریخ - فصل اول

سیاره ماقبل تاریخ - فصل اول

در این مستند حماسی به 66 میلیون سال قبل تا زمانی که دایناسورهای باشکوه و موجودات خارق العاده در خشکی ها، دریاها و آسمان ها پرسه می زدند، سفر کنید و شگفتیهای جهان را مانند قبل تجربه کنید. پنج شنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

  • سیاره ماقبل تاریخ - فصل اول

    در این مستند حماسی به 66 میلیون سال قبل تا زمانی که دایناسورهای باشکوه و موجودات خارق العاده در خشکی ها، دریاها و آسمان ها پرسه می زدند، سفر کنید و شگفتیهای جهان را مانند قبل تجربه کنید. پنج شنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

>> > 1 < <<