• نحوه نمایش:
سینماجوان

سینماجوان

مجموعه برنامه سینما جوان با محوریت پخش، تحلیل و بررسی آثار و وضعیت فیلم کوتاه در سینمای ایران و برای ارتقا و نشان دادن اهمیت آثار کوتاه سینمایی و ایجاد بستری برای دیده شدن استعدادهای جوان سینما با نگاهی آموزش محور به این مدیوم از سینما از شبکه مستند پخش میشود. شنبه ها ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 10

  • سینماجوان

    مجموعه برنامه سینما جوان با محوریت پخش، تحلیل و بررسی آثار و وضعیت فیلم کوتاه در سینمای ایران و برای ارتقا و نشان دادن اهمیت آثار کوتاه سینمایی و ایجاد بستری برای دیده شدن استعدادهای جوان سینما با نگاهی آموزش محور به این مدیوم از سینما از شبکه مستند پخش میشود. شنبه ها ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 10

>> > 1 < <<