• نحوه نمایش:
به نام خلق

به نام خلق

مجموعه مستند به نام خلق به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکلگیری تا کنون میپردازد. این مجموعه مستند تلویزیونی از نحوه شکل گیری ،فعالیت های قبل و بعداز انقلاب اسلامی و فعالیت های حال حاضر این گروهک تروریستی را به تصویر می کشد . مجموعه ای از تصاویر و فیلم های دیده نشده و همچنین گفتگو با افراد مرتبط با این کروهک منحط ،از بخش های این مستند هستند. شنبه تا چهارشنبه ساعت 20

  • به نام خلق

    مجموعه مستند به نام خلق به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکلگیری تا کنون میپردازد. این مجموعه مستند تلویزیونی از نحوه شکل گیری ،فعالیت های قبل و بعداز انقلاب اسلامی و فعالیت های حال حاضر این گروهک تروریستی را به تصویر می کشد . مجموعه ای از تصاویر و فیلم های دیده نشده و همچنین گفتگو با افراد مرتبط با این کروهک منحط ،از بخش های این مستند هستند. شنبه تا چهارشنبه ساعت 20

>> > 1 < <<