• نحوه نمایش:
انسان شدن

انسان شدن

این مجموعه مستند به دنیای شگفت انگیز ربات ها و آینده هوش مصنوعی در جهان می پردازد. سه شنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

2 قسمت پخش شده
  • انسان شدن - 2

    این مجموعه مستند به دنیای شگفت انگیز ربات ها و آینده هوش مصنوعی در جهان می پردازد.

  • انسان شدن - 1

    این مجموعه مستند به دنیای شگفت انگیز ربات ها و آینده هوش مصنوعی در جهان می پردازد.

>> > 1 < <<