• نحوه نمایش:
سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

این مستند بهتجربیات و خاطرات اسطوره و سرمربی بی همتای شیاطین سرخ، تیم محبوب منچستر یونایتد، سر الکس فرگوسن می پردازد.

>> > 1 < <<