ثریا

ثریا - شاهدان عینی یک انحراف

روایتی از آسیب شناسی و بررسی علل شکست خصوصی سازی برخی از بزرگترین شرکت های دولتی

ثریا - شاهدان عینی یک انحراف

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها