جیمز می در ژاپن

جیمز می در ژاپن

جیمز می در این مجموعه برنامه به سفر و گشت و گذار از شمالی ترین نقطه ژاپن تا جنوبی ترین نقطه آن می پردازد.

7 تا 12 فروردین ساعت 20

تکرار روز بعد ساعت 9

جیمز می در ژاپن

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها