• نحوه نمایش:
  • قیچی تیز

    این مستند روایت زندگی حجت الاسلام ابوالفضل باقری است که دوران کودکی پر فراز و نشیبی دارد و با انواع آسیب های اجتماعی رو به روست اما با آشنا شدن با شخصی به نام "رسول ایمانی" متحول شده و طلبه می شود. او در دوران طلبگی تصمیم می گیرد با شیوه های بدیع تبلیغ و با کاغذ و قیچی کودکان را با اسلام آشنا نماید.

  • شیرین بج

    مستند « شیرین بج » نگاهی به آداب و رسوم مردم استان گیلان در هنگام کاشت، داشت و برداشت محصول و آستانه نوروز دارد.

  • داستان جنت

    جنت نام حیوانی از خانواده « زبادها » است که ظاهری معصومانه شبیه به گربه های خانگی دارد ولی در باطن موجودی وحشی و گوشتخوار است.

>> > ... 81 82 83 84 < <<