زندگی در دمای زیر صفر

زندگی در دمای زیر صفر: پورت پروتکشن

شهر پورت پروتکشن خانه معدود افرادی است که جامعه معمول را پشت سر گذاشته و زندگی متفاوتی را در یک جامعه دور افتاده آلاسکا انتخاب کرده اند، جایی که بقای افراد و جامعه در هم گره خورده است.

جمعه ها ساعت 23

تکرار روز بعد ساعت 13:30

زندگی در دمای زیر صفر: پورت پروتکشن

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها