• نحوه نمایش:
  • در شبکه مستند سیما تصویب گردید:ساخت مستند "زاهد نواندیش" به تهیه کنندگی سید محمد صادق جعفری در یک کلاکت پنجاه و دو دقیقه ای تصویب شد. این برنامه با داستان زندگی ولی فقیه آیت الله آصفی در قالب دوربین شبکه مستند سیما می رود. 

  • در شبکه مستند سیما تصویب شد: ساخت مستند "یادگار دوما" به کارگردانی مریم السادات مؤمن زاده، در یک قسمت چهل دقیقه ای تصویب شد.  این برنامه داستان زندگی پرپیچ وخم بانو خدیجه محمدزاده همسریک جانباز جنگ تحمیلی است و فداکاری های او را روایت می کند.

  • در شبکه مستند سیما تصویب شد:ساخت مستند "سرمایه امید" به کارگردانی سیده محبوبه منصوری پور در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد. این برنامه اهمیت نقش جوانان و ساحل نشینان مناطق قشم، لارک و جزیره زیبای هرمزدر حفظ بوم های آبی آن منطقه را به تصویر می کشد.

  • در شبکه مستند سیما تصویب شد:ساخت مستند "سرمایه امید" به کارگردانی سیده محبوبه منصوری پور در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد. این برنامه اهمیت نقش جوانان و ساحل نشینان مناطق قشم، لارک و جزیره زیبای هرمزدر حفظ بوم های آبی آن منطقه را به تصویر می کشد.

  • در شبکه مستند سیما تصویب شد:ساخت مستند "سرمایه امید" به کارگردانی سیده محبوبه منصوری پور در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد. این برنامه اهمیت نقش جوانان و ساحل نشینان مناطق قشم، لارک و جزیره زیبای هرمزدر حفظ بوم های آبی آن منطقه را به تصویر می کشد.

  • در شبکه مستند سیما تصویب شد:ساخت مستند "سرمایه امید" به کارگردانی سیده محبوبه منصوری پور در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد. این برنامه اهمیت نقش جوانان و ساحل نشینان مناطق قشم، لارک و جزیره زیبای هرمزدر حفظ بوم های آبی آن منطقه را به تصویر می کشد.

  • در شبکه مستند سیما تصویب شد:ساخت مستند "سرمایه امید" به کارگردانی سیده محبوبه منصوری پور در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد. این برنامه اهمیت نقش جوانان و ساحل نشینان مناطق قشم، لارک و جزیره زیبای هرمزدر حفظ بوم های آبی آن منطقه را به تصویر می کشد.

  • در شبکه مستند سیما تصویب شد:ساخت مستند "سرمایه امید" به کارگردانی سیده محبوبه منصوری پور در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد. این برنامه اهمیت نقش جوانان و ساحل نشینان مناطق قشم، لارک و جزیره زیبای هرمزدر حفظ بوم های آبی آن منطقه را به تصویر می کشد.

  • تولید مستند " تاریخچه صنایع غذایی" به تهیه کنندگی آریان عطـّارپور در یک قسمت پنجاه دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد. مستند از زبان مستند ساز روایت می شود. وی پس از بیماری گوارشی که مادرش در زیاده روی در مصرف فرآورده های گوشتی آگاه می شود، تصمیم می گیرد تحقیقاتی برای پی بردن به چرایی وجود این گونه فرآورده ها انجام دهد.

>> > ... 26 27 < <<