• نحوه نمایش:
حقایقی درباره شیرها

حقایقی درباره شیرها

روایت جاناتان اسکات (جانورشناس) در مورد زندگی شیرها در کنیا در این مستند به تصویر کشیده شده است. با توجه به حق پخش، شبکه مستند سیما امکان قرار دادن این ویدیو را در سایت خود ندارد.

>> > 1 < <<