• نحوه نمایش:
همرزم

همرزم

این مستند به نحوه شکل گیری ستاد جنگ های نامنظم توسط شهید مصطفی چمران و آیت الله خامنه ای می پردازد. سه شنبه 31 خرداد ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 9

1 قسمت پخش شده
  • همرزم

    این مستند به نحوه شکل گیری ستاد جنگ های نامنظم توسط شهید مصطفی چمران و آیت الله خامنه ای می پردازد.

>> > 1 < <<