• نحوه نمایش:
 • بشر: داستانی درباره همه ما

  این مستند روایتی از تاریخ با شکوه بشر است و نشان می دهد چگونه مسیر بشر توسط اتفاقاتی که در هزاران و میلیونها سال پیش به وقوع پیوسته تعیین شده است.

 • زندگی پنهان حیوانات در مزرعه

  این مجموعه برنامه به بررسی رفتار های مختلف حیواناتی که داخل مزارع زندگی می کنند می پردازد. دوشنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 15

 • پیر شدن در حیات وحش

  این مجموعه ۵ قسمتی به سالهای طلایی جانوران مختلف در حیات وحش هر منطقه جغرافیایی میپردازد و چگونگی پیر شدن در جانوران مختلف را بررسی میکند. طول عمر، تولید مثل و کشف رازهای مربوط به سن باروری در جانوران مختلف، قدرت و برتری، دانایی و مرگ عناوین قسمتهای این مستند است. دوشنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

 • بازگشت خرس ها به خانه

  این مستند تلاش های پژوهشگران حیات وحش برای حفاظت و نگهبانی از خرس های سیاه آسیایی در کشور لائوس را به تصویر می کشد. پنج شنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 11

 • شهرها حیات وحش جدید طبیعت

  این مجموعه مستند روایتگر ساکن شدن حیوانات مختلف در حاشیه شهرهای بزرگ است. دوشنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

 • مرغ آتش

  این برنامه تلاش های هفت ساله یک گروه مستندساز برای تصویربرداری از زادآوری فلامینگوهای جنوب ایران است. جمعه 15 مرداد ساعت 22

>> > 1 < <<