• نحوه نمایش:
 • ایران باستان

  ایران باستان مجموعه ای از کاوش های باستان شناسی در شهرهای مختلف ایران است که با نگاهی نو به برخی سوالات باستان شناسی در این مناطق پاسخ می دهد. دوشنبه ها ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 9

 • پریخوانی

  مستند پریخوانی با قلعهای نیمه ویران مواجه بوده که آدمهای بسیاری در دورانهای مختلف، آنجا نفس کشیده بودهاند و نواها و نجواها و صداهایشان جا مانده بوده است. در خلاصه داستان این مستند آمده است: خوابگردی در هزارههای گمشده قلعهای تو در تو... روزگاری شهری کهن بود، روزگاری معبدی؛ پلکانش تا نور... روزگاری دژی مستحکم... خشتهایش هخامنشی، بامش اشکانی، برجهایش ساسانی؛ بر فراز تپهای عیلامی... مردمانش رفتند... چهارشنبه 27 مرداد ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 10

 • عودلاجان

  این مستند به معرفی یکی از قدیمیترین محلههای تهران به نام عودلاجان میپردازد . در این حین به ابعاد مختلف این محله از قبیل نوع مشاغل ، جغرافیا ، فرهنگ و زندگی یهودیان و مذاهب دیگر نیز اشاره میکند. چهارشنبه 10 شهریور ساعت 21

 • سرای کهن

  مستندی در خصوص روش های گوناگون مرمت و حفظ بافت ها و بناهای تاریخی با همراهی سه مرمت گر که راوی قصه خودشان می باشد. یک شنبه ها ساعت 19 تکرار روز بعد ساعت 12:30

>> > 1 < <<