گوهر سنگ

گوهر سنگ

این برنامه به لزوم رسیدگی به معادن فیروزه ایران می پردازد که در نیشابور بسیار موفق بوده اما در شهربابک در حال سقوط است.

سه شنبه ساعت 18:30

تکرار روز بعد ساعت 15

سایر قسمت‌ها

>> > 1 < << 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها