• نحوه نمایش:
 • پخش مستند " پرونده مستند" در پنجاه و دو قسمت بیست و شش دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " اسب سفید سرزمین من" به تهیه کنندگی عباس مهاجران در یک قسمت پنجاه دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " با ادوارد" به تهیه کنندگی حبیب باوی ساجد در یک قسمت پنجاه و دو دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " خسته نباشید 3" به تهیه کنندگی میثم رازفر در بیست و شش قسمت سی دقیقه ای تصویب شد.

 • تولید مستند " یک چکه ماه 2 " به تهیه کنندگی نازنین پیرکاری در بیست و شش قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "به اضافه مستند2" به تهیه کنندگی محمد حسین میری در چهل قسمت صد و بیست دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "آجور تا بند" به تهیه کنندگی نبی الله شعبانی در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "زندگی و دیگر هیچ" به تهیه کنندگی ابراهیم شفیعی در یک قسمت 65 دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "راوی جاده ابریشم" به تهیه کنندگی بابک مینایی در یک قسمت چهل و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.  

 • تولید مستند "مدرسه شبانه روزی" به تهیه کنندگی آرش لاهوتی در یک قسمت هفتاد دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.  

 • تولید مستند "محرم در قاب مستند" به تهیه کنندگی مجتبی قاسمی در ده قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تولید مستند "طبیعت مهاباد" به تهیه کنندگی سلیمان خادمی در سه قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

>> > ... 6 7 8 9 10  ... < <<