• نحوه نمایش:
 • پخش مستند " پا نگار " به تهیه کنندگی سید محسن طبابایی پور در یک قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " خنیاگر عاشق " به تهیه کنندگی بهروز سبط رسول در یک قسمت 27 دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " سیاه زخم " به تهیه کنندگی سجاد ایمانی و رضا شریفی در یک قسمت 60 دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " جشنواره حقیقت " به تهیه کنندگی سعید رسولی در 8 قسمت 20 دقیقه ای تصویب شد.

 • معرفی و پخش مستندهای قدیمی و ارزشمند در سری برنامه های " گنجینه 2 " به تهیه کنندگی حنیف شهپر راد در 26 قسمت 60 دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " زبان همدلی " به تهیه کنندگی عبدالله حاجی محمدی در 13 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " کارخانه جهان 2 " به تهیه کنندگی محمد حسن مددی در یک قسمت 39 دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " هستند کسانی که ... " به تهیه کنندگی محسن غلامزاده در 13 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " خاموشان " به تهیه کنندگی حسن نقاشی در 5 قسمت 56 دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " خود ساخته " به تهیه کنندگی محمد دستمالچیان در یک قسمت 57 دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " گلستانم آرزوست " به تهیه کنندگی میترا روحی منش در بیست قسمت بیست و شش دقیقه ای تصویب شد.

 • پخش مستند " روستا تعاون " به تهیه کنندگی امیر حسین خلیل زاده در 26 قسمت 20 دقیقه ای تصویب شد.

>> > ... 6 7 8 9 10  ... < <<