• نحوه نمایش:
چگونه ساخته شده

چگونه ساخته شده

این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد.

98 قسمت پخش شده
 • چگونه ساخته شده - 96

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. شکلات های سکه ای، سامانه های گرمایش از کف، ماشین های پدالی، شمشیر های لاتکسی و بیل های باغبانی

 • چگونه ساخته شده - 95

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. صفحات شیشه ای طرح دار، جعبه ابزار موسیقی، پویانمای، دیوار طبیعی و سنگ جواهر

 • چگونه ساخته شده - 94

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد.

 • چگونه ساخته شده - 93

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. قایق ملخی، پیاز خرد شده، چاپ سه بعدی فلز، در خمیده چوبی و..

 • چگونه ساخته شده - 92

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. قرقره ماهیگیری، دستگاه یخ ساز و گرافیت مداد

 • چگونه ساخته شده - 91

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. کفش های دوندگی و لامپ های بازتابنده

 • چگونه ساخته شده - 90

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. ساخت عینک اسکی، جرثقیل های بزرگ و زین اسب

 • چگونه ساخته شده - 89

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. بابان قایق، بیسکویت و سفال سقف

 • چگونه ساخته شده - 88

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. کوره های روغن سوخته، پوستکن های سبزیجات و برش زن های پیتزا، چوگان فلزی گلف، سیم ها و کابل های سفارشی

 • چگونه ساخته شده - 87

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. لاستیک ماشین،جعبه ابزار، لوله های خم شده و کپسول اکسیژن

 • چگونه ساخته شده - 86

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد.

 • چگونه ساخته شده - 85

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. صندلی ماشین مسابقه ای، گل کاغذی و مولد برق

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<