• نحوه نمایش:
وت باسی

وت باسی

در این مستند آداب و رسوم باستانی قزاقها نظیر جشن ازدواج سنتی قزاقی، برگزاری عید باستانی ایرانی و نقش زنان در اقتصاد و زندگی قوم قزاق از زاویه دید ستار بدیع و بهمن چولاک دو تن از ریش سفیدان و بزرگان قوم قزاق در ایران روایت شده است. مهاجرت قزاقها از سرزمین خود به ایران در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۵ به دلیل فشار استالین آغاز شد. در آن سالها تعداد بسیاری از قزاقها از منطقه سیاهکوه (منقشلاق) در جنوب غربی قزاقستان در حاشیه دریای خزر از مرزهای شمالی ایران و با گذشتن از ترکمنستان و مواجهه با عشایر ترکمن که گاه منجر به درگیری می شد، وارد خاک ایران شدند. آنها بیشتر در سه شهر گرگان، گنبد و بندرترکمن ساکن شدند و در هر سه شهر محل اصلی اقامت آنها قزاقمحله نام دارد و هماکنون بیش از ۱۵٫۰۰۰ نفر قزاق در ایران زندگیمیکنند. دوشنبه 21 تیر ساعت 19 تکرار روز بعد ساعت 13

1 قسمت پخش شده
  • وت باسی

    در این مستند آداب و رسوم باستانی قزاقها نظیر جشن ازدواج سنتی قزاقی، برگزاری عید باستانی ایرانی و نقش زنان در اقتصاد و زندگی قوم قزاق از زاویه دید ستار بدیع و بهمن چولاک دو تن از ریش سفیدان و بزرگان قوم قزاق در ایران روایت شده است.

>> > 1 < <<